Business

ഭവനവായ്പ ബാങ്ക്കാരുടെ ഔദാര്യം അല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശവുമല്ല.

ഭവനവായ്പ ബാങ്ക്കാരുടെ #ഔദാര്യം അല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ #അവകാശവുമല്ല. രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും നോട്ടം #ലാഭം മാത്രം..      …